Bao đựng phân bón 50kg

Bao bì phân bón NPK cao cấp 25 – 10 – 5 +TE 50kg

Chất liệu: PP dệt ghép màng OPP bóng.

Thiết kế: Miễn phí.

 

Gọi điện tư vấn