[/ Col]

 

[/ col]

 

 

[/ Col]

 

 

[Ux_slider]

[/ ux_slider]

 

 

 

slider công ty

 

 

 

 

slider máy dệt

 

 

 

 

slider phân bón 1

 

 

[/ ux_slider]

[/ Col]

[hàng]

 

 

 

[/ Col]

 

 

 

đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

 

[/ ux_image_box]

 

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

[/ ux_image_box]

[/ col]

 

 

[/ Col]

 

 

 

thiết kế miễn phí

 

[/ ux_image_box]

 

Hỗ trợ thiết kế miễn phí

[/ ux_image_box]

[/ col]

 

 

[/ Col]

 

 

 

giao hàng tận nơi

 

[/ ux_image_box]

 

Giao hàng tận nơi

[/ ux_image_box]

[/ Col]

[/hàng]

XIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ MẪU BAO BÌ PHÂN BÓN

Bao bì phân bón 25kg

 

 

 

 

Bao bì phân bón 50kg

 

 

 

 

Bao bì phân bón phát sáng

 

 

Bao bì phân bón tráng in flexo

 

 

Bao bì phân bón đơn in flexo

 

 

Bao bì phân bón ghép giấy kraft

 

   Một Số Chủng Loại Bao Bì Phân Bón

  Bao bì phân bón 25kg ghép màng OPP

   Bao bì phân bón 50kg ghép màng OPP

 Bao bì phân bón phát sáng

 Bao bì phân bón in flexo

 Bao bì phân bón tráng nhựa in flexo

 Bao bì phân bón ghép giấy kraft